Miske Óvoda Felsőörs

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Miske Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8227 Felsőörs, Fő utca 21.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása az óvoda helyi pedagógiai programja és a munkaköri leírás alapján

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        óvodapedagógusi - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        ECDL

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű Gyermekszeretet, konstruktív együttműködés, kreativitás, erkölcsi tartás, empátia, tol,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló oklevelek másolata, fényképes önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 23.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Miske Óvoda Felsőörs címére történő megküldésével (8227 Felsőörs, Fő utca 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Miske Óvoda Felsőörs címére történő megküldésével (8227 Felsőörs, Fő utca 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2017, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Veszprém megye, 8227 Felsőörs, Fő utca 21. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Felsőörs Község Önkormányzat honlapja www.felsoors.hu - 2017. május 9.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. május 3.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.