MTA Természettudományi Kutatóközpont

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet
Környezeti Adaptáció és Űrkutatási Kutatócsoport

tudományos segédmunkatárs/ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év (hosszabbítható) –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Téma: Izolált kiscsoportok pszichodinamikájának tartalomelemzéses vizsgálata A kutató feladatköre: számítógépes tartalomelemző vizsgálatok végzése angol nyelvű pszichoszemantikus szótárak és keresőalgoritmusok segítségével; a nyelvtudás függvényében többnyelvű (angol, francia, olasz) tematikus szótárak fejlesztése, szövegkorpuszok rendezése, szervezési munkálatok A feladatok egy részét a témavezető irányításával, más – főként szervezési és technikai feladatokat – önállóan várjuk elvégezni.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, (pszichológia, nyelvészet, egyéb kapcsolódó területen),

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

        büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Francia nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Olasz nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Orosz nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Felhasználói szintű informatikai felkészültség,

        Matematikai statisztikai felkészültség

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Jó szintű számítógépes nyelvészeti ismeretek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképpel ellátott szalmai önéletrajz; az iskolai végzettségeket, szakképzettséget tanúsító okiratok, dokumentumok másolata; nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevő személyek megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-1/382 6811 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a MTA Természettudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 17/2017 , valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs/ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a MTA Természettudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 17/2017, valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs/ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot egyetlen pdf file formátumban juttassa el a megjelölt email címre. Az email tárgyában kérjük feltüntetni, hogy "Pályázat-Segédmunkatárs" A pályázat elbírálása a beérkezés után azonnal történik. Visszajelzést csak az állásinterjúra behívott jelentkezők kapnak. Ebben az évben diplomázó MA/MSc hallgatók jelentkezését is várjuk

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Magyar Tudományos Akadémia honlapja

        MTA Természettudományi Kutatóközpont honlapja

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. május 1.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.