Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-Bölcsőde

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-Bölcsőde

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2135 Csörög, Kossuth utca 21.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása törvényi előírások alapján. Az óvodáskorú gyermekek nevelése és fejlesztése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        ECDL

        önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló dokumentumok,előző munkaviszonyok igazolása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Pedagógus I. - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        ECDL

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű pedagógiai elhivatottság, igényes munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló dokumentumok,előző munkaviszonyok igazolása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 28. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06305753518 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-Bölcsőde címére történő megküldésével (2135 Csörög, Kossuth utca 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 97/2017. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-Bölcsőde címére történő megküldésével (2135 Csörög, Kossuth utca 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 97/2017., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2135 Csörög, Kossuth utca 21. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.csorog.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:97/2017., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. május 1.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.