MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
Ellátás

gazdasági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 3 hónap próbaidővel 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1083 Budapest, Szigony utca 43.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézet munkájához szükséges szakmai anyagok beszerzése, megrendelése. Piackutatás, árajánlatok kérése. Az ár-értékarány, a beszállítási határidő és a minőség figyelembevételével a leggazdaságosabb beszerzési forrás kiválasztása. Megrendelések, szerződések nyilvántartása. Kapcsolódó számlák ellenőrzése. Kapcsolattartás a belföldi cégekkel. Reklamáció intézése. Eszköz javíttatások stb.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, közgazdász,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        hasonló területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        CT-EcoSTAT nyilvántartó program ismerete

Elvárt kompetenciák:

        precíz, önálló munkavégzés,

        komplex feladatkezelés,

        jó együttműködési és problémamegoldó képesség,

        megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél bérigény megjelölésével, végzettséget és nyelvvizsgát igazoló dokumentumok másolata, felvétel esetén 3 hónapnál nem régebbi Hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4/2017/KOKI/P , valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet címére történő megküldésével (1083 Budapest, Szigony utca 43. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4/2017/KOKI/P, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. május 8.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.