MTA Természettudományi Kutatóközpont

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

MTA TTK Enzimológiai Intézet
Onkológiai Biomarker Kutatócsoport

tudományos segédmunkatárs/munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év (hosszabbítható) –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Onkológiai biomarkerek azonosítása szolid tumorokban bioinformatikai és experimentális módszerekkel. Részvétel tudományos kutatási projektek tervezésében, kivitelezésében, kiértékelésében és publikációk elkészítésében. A cél olyan új biomarkerek azonosítása, amelyek a klinikai döntéshozatalban is használhatóak a betegek túlélésének és terápiás válaszának előrejelzésére. A projektekhez kapcsolódó vizsgálatok között van következő generációs szekvenálási mérések elvégzése, irodalomkutatás, adatbázisok építése és biostatisztikai számítások végzése, klinikai minták elemzése, sejtkultúrás kísérletek végzése, molekuláris genetikai mérések, transzkriptom-szintű génexpressziós kísérletek. Összefoglaló közlemények készítése angol és magyar nyelven. Tud. smts. esetén a PhD fokozat megszerzése a Semmelweis Egyetem Doktori Iskoláján keresztül történhet. A kutatócsoportról további információk a csoport honlapján találhatóak: http://gyorffy.semmelweis.hu/

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, téma szerint releváns (biológus, biomérnök, általános orvos),

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

        büntetlen előélet, cselekvőképesség

        tudományos munkatárs esetén PhD fokozat megléte és megfelelő gyakorlati idő igazolása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        külföldi munkatapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        kutatói tapasztalat orvosi kutatások terén - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        tudományos publikációk és előadások

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű kivételes megbízhatóság, magas motíváció, kiváló szervezőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképpel ellátott szakmai önéletrajz; az iskolai végzettségeket, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata; 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevő személyek megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 12.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a MTA Természettudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 18/2017 , valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs/munkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a MTA Természettudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 18/2017, valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs/munkatárs.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Magyar Tudományos Akadémia honlapja

        MTA Természettudományi Kutatóközpont

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. május 7.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.