Tiszanagyfalui Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tiszanagyfalui Közös Önkormányzati Hivatal

titkársági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű gyed, gyes idejéig tartó közszolg –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4463 Tiszanagyfalu, Kossuth út 43.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet 27. pont Titkársági feladatkör a II. besorolási osztályban

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Titkársági ügyek intézése, szociális igazgatási feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) valamint a közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz a 45/2012.(III.20.) Korm.r. 1.sz. melléklete szerinti tartalommal

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

        Az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. május 22. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-42-371-215 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tiszanagyfalui Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (4463 Tiszanagyfalu, Kossuth út 43. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1663/2017 , valamint a munkakör megnevezését: titkársági ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Tiszanagyfalui Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (4463 Tiszanagyfalu, Kossuth út 43. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1663/2017, valamint a munkakör megnevezését: titkársági ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4463 Tiszanagyfalu, Kossuth út 43. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokról a Tiszanagyfalui Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 19.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. május 8.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.