Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda

német nemzetiségi óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 72.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Német nemzetiségi óvodapedagógusi feladatok ellátása a Közoktatási Törvény, az Óvodai Nevelés Országos Programjának, a Helyi Pedagógiai Programnak és a Munkaköri leírásnak megfelelően.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, német nemzetiségi óvodapedagógus,

        Német nemzetiségi óvodapedagógusi diploma vagy főiskolai diploma és német felső C típusú nyelvvizsga, német nemzetiségi ismeretek, valamint tanfolyamok elvégzését igazoló okiratok, igazolások, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, magyar és német nyelvű önéletrajz, motivációs levél.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 110/2017 , valamint a munkakör megnevezését: német nemzetiségi óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda címére történő megküldésével (2092 Budakeszi, Fő utca 72. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 110/2017, valamint a munkakör megnevezését: német nemzetiségi óvodapedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Elektronikus úton tarkabarkaovoda@budakesziweb.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. május 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.