Úri Napsugár Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Úri Napsugár Óvoda

óvodapedagógus (2 fő)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2244 Úri, Széchenyi utca 59.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A pedagógiai program szerinti feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógus,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        iskolai végzettséget, képesítést tanúsító okiratok másolata

        egészségügyi alkalmasság

        igazolás erkölcsi bizonyítvány kérelméről

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dudás Sándorné nyújt, a 06-29/456-003 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Úri Napsugár Óvoda címére történő megküldésével (2244 Úri, Széchenyi utca 59. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1632/2017 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus (2 fő).         Postai úton, a pályázatnak a Úri Napsugár Óvoda címére történő megküldésével (2244 Úri, Széchenyi utca 59. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1632/2017, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus (2 fő).

        Személyesen: Dudás Sándorné, Pest megye, 2244 Úri, Széchenyi utca 59. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.uri.hu - 2017. április 12.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 12.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.