Országos Széchényi Könyvtár

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Országos Széchényi Könyvtár
E-szolgáltatási Igazgatóság, Alkalmazás Szolgáltatások Osztály

könyvtáros - informatikus könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018. december 31-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A könyvtár integrált könyvtári rendszerének üzemeltetésével járó feladatok: felhasználó menedzsment, rekordexportok, statisztikák készítése, felhasználói támogatás a munkatársak és a külső felhasználók számára Részvétel a könyvtár informatikai megújulását célul kitűző projektben: adatbázis konverziók, adattisztítási feladatok. Az új rendszerek bevezetése körüli teendők: felhasználók oktatása, részvétel a könyvtári munkafolyamatok definiálásában, a rendszerek közötti kapcsolatok tervezésében, az új rendszerek tesztelésében, a teszteredmények kiértékelésében. A felhasználóink számára oktatási anyagok, wiki szócikkek készítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Könyvtáros vagy informatikus könyvtáros végzettség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, Könyvtáros vagy informatikus könyvtáros (MA) végzettség,

        Adatbázis kezelési ismeretek (SQL)

        Angol nyelv kommunikációképes ismerete

        Valamely integrált könyvtári rendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

        nyilatkozat a személyes adatok kezelésére vonatkozólag

        a büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítványt a nyertes pályázó a kinevezést megelőzően köteles benyújtani

        A pályázat benyújtásakor az e-mail tárgyában kérjük tüntesse fel a munkakör megnevezését és a pályázati azonosító számot "Informatikus könyvtáros 10025/2017/HR".

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36 1 224-3826 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Országos Széchényi Könyvtár címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10025/2017/HR. , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros - informatikus könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Országos Széchényi Könyvtár címére történő megküldésével (1014 Budapest, Szent György tér 4-6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10025/2017/HR., valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros - informatikus könyvtáros.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        OSZK honlapja - 2017. április 11.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.oszk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 11.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.