Eötvös Loránd Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Egyetemi Könyvtár és Levéltár, Savaria Könyvtár és Levéltárban

levéltárosi

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9400 Szombathely, Károli Gáspár tér 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- az ELTE EKL Savaria Levéltárában és a hozzá tartozó Irattárban folyó tevékenység koordinálása - a Levéltár illetékességi körébe tartozó irattári és levéltári anyagok jogszabályok szerinti szakszerű őrzési, kezelési és nyilvántartási tevékenységének irányítása - a levéltári anyagok hozzáférhetővé és alkalmassá tétele a kutatás számára, - a köziratok kezelésének ellenőrzése, levéltárba adásának felügyelete, - pályázatok megvalósításában való részvétel, - a levéltári szakmai szervezetek munkájában való részvétel

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        felsőfokú szakirányú végzettség

        szakmai gyakorlat

        felhasználói szintű Word, Excel, PowerPoint ismeret

        büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        felsőoktatásban szerzett szakmai tapasztalat

        szakmai szervezetekben való részvétel

        aktív idegen nyelv-ismeret

Elvárt kompetenciák:

        Jó kommunikációs és problémamegoldó készség,

        Önálló, precíz munkavégzés képessége,

        Rugalmasság, csapatmunkára való alkalmasság,

        Megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Végzettséget, szakképzettséget és nyelvtudást igazoló okiratok másolata

        Szakmai önéletrajz

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatban szereplő adatokat az elbírálásban résztvevők megismerhetik

        Minden olyan irat, melyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-30/385-5909, 06-94/504-393 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ELTE LIB , valamint a munkakör megnevezését: levéltárosi.         Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ELTE LIB, valamint a munkakör megnevezését: levéltárosi.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Elektronikus úton titkarsag@lib.elte.hu oldalon keresztül.

        Személyesen: ••••••••••, Vas megye, , . .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A levéltáros feladatát az ELTE EKL Savaria Könyvtár és Levéltár igazgatójának irányítása és ellenőrzése mellett látja el.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 10.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.