Szuhai Kikerics Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szuhai Kikerics Óvoda

óvónő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3154 Szuha, Kossuth út 86.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A jogszabályban meghatározott óvónői feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvónőképző főiskola,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok, három hónapnál nem régebbi erkölcsi igazolvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-30-261-7100 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szuhai Kikerics Óvoda címére történő megküldésével (3154 Szuha, Kossuth út 86. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 388/2017/III. , valamint a munkakör megnevezését: óvónő.         Postai úton, a pályázatnak a Szuhai Kikerics Óvoda címére történő megküldésével (3154 Szuha, Kossuth út 86. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 388/2017/III., valamint a munkakör megnevezését: óvónő.

és

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Nógrád megye, Kossuth Szuha, út 86. . .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 19.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szuha.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 28.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.