Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal

gazdálkodási ügyintéző (könyvelő)

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8391 Sármellék, Dózsa György utca 324.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 19. sorszám: pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

számlák kontírozása, könyvelése, pénzügyi teljesítése, könyveléssel kapcsolatos napi operatív feladatok ellátása, kincstári jelentések előkészítése, közreműködés az intézmény költségvetésének és beszámolójának elkészítésében

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

költségvetési szervek pénzügyi gazdálkodási feladatainak végrehajtása, könyvelői feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés, képesített könyvelő,

        önkormányzatnál szerzett könyvelői gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        önkormányzatnál szerzett könyvelői gyakorlat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        ASP tanfolyamon (gazdálkodási szakrendszer) való részvétel, CT-EcoStat program ismerete

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +3683355186 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8391 Sármellék, Dózsa György utca 324. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1782/2017. , valamint a munkakör megnevezését: gazdálkodási ügyintéző (könyvelő).         Postai úton, a pályázatnak a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8391 Sármellék, Dózsa György utca 324. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1782/2017., valamint a munkakör megnevezését: gazdálkodási ügyintéző (könyvelő).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Zala megye, 8391 Sármellék, Dózsa György utca 324. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.sarmellek.hu - 2017. május 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. május 17.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.