Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpont

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpont

munkaügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.07.31-ig tartó –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6726 Szeged, Temesvári körút 62.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Munkaszerződések elkészítése és időszakos módosítása, időadatok rögzítése (távollétek, szabadságok, táppénzes időszakok), belépő és kilépő dolgozókkal kapcsolatos ügyintézés, munkaügyi adatokkal kapcsolatos egyeztetések, listák készítése, ellenőrzése, személyes kapcsolattartás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, Főiskola/társadalombiztosítási, bérügyintézői végzettség,

        Hasonló területen szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        KIRA3, KIRA program ismerete - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű problémamegoldó képesség,

        rendszerszemlélet,

        felelősségteljes hozzáállás,

        agilitás,

        kommunikációs készség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes magyar nyelvű, fényképes szakmai önéletrajz.

        Motivációs levél.

        Végzettséget, képesítést tanúsító okiratok fénymásolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 1.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpont címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 18_2017 , valamint a munkakör megnevezését: munkaügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpont címére történő megküldésével (6726 Szeged, Temesvári körút 62. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 18_2017, valamint a munkakör megnevezését: munkaügyi ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://www.brc.hu/open_positions.php - 2017. május 12.

        http://mta.hu - 2017. május 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkakör betöltése erkölcsi bizonyítványhoz kötött. Próbaidő 4 hónap.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. május 17.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.