Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

MTA Energiatudományi Kutatóközpont
Felületkémiai és Katalízis Laboratórium

fiatal kutató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szerves-szervetlen nanokompozitok előállítása és alkalmazása mesterséges fotoszintézisben. A kijelölt kutatási téma irányított kidolgozása, szintetikus és anyagvizsgálati, valamint elektrokémiai módszerek elsajátítása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, vegyészmérnök/kémia/fizika/mérnök-fizikus/biomérnök szakon szerzett végzettség (MSc),

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Felső korhatár 30 év (MTA elnöki engedéllyel 35 év). Büntetlen előélet, magyar állampolgárság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Szakirányú PhD fokozatszerzés iránti elkötelezettség és erről szóló nyilatkozat (témakiírás: http://www.doktori.hu/index.php?menuid=195&lang=HU&tk_ID=126668).

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Végzettséget, nyelvvizsgát igazoló okmány másolata. Fényképes önéletrajz. Szakmai publikációs tevékenység felsorolása, a legjelentősebbnek tartott publikációjának tömör ismertetése, ezek hiányában a diplomamunka vagy tudományos diákkori dolgozat tömör ismertetése. Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06 1 392-2222/3284 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: EK-G-2242-1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: fiatal kutató.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: EK-G-2242-1/2017, valamint a munkakör megnevezését: fiatal kutató.

és

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat 3 fős bizottság értékeli. A bizottság által kiválasztott jelöltek e-mailben kapnak értesítést a meghallgatás időpontjáról. A nyertes pályázó személyéről a benyújtott pályázati anyag és a meghallgatás együttes értékelése alapján születik döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Magyar Tudományos Akadémia honlapja - 2017. május 19.

        MTA Energiatudományi Kutatóközpont honlapja - 2017. május 19.

        MTA Energiatudományi Kutatóközpont faliújság - 2017. május 19.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. május 19.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.