Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata

védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3922 Taktaharkány, Gépállomás utca 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendeletben meghatározott feladatok ellátása Taktaharkány 1. védőnői közertében [az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 28/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelet alapján]. A védőnő a Taktaharkány 2. védőnői körzetét ellátó védőnőt - akadályoztatása esetén - helyettesíti.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, védőnő (egészségügyi gondozás és prevenció alapszak védőnő szakirány),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Helyismeret, ezen belül Taktaharkány, a gondozottak és a védőnői tanácsadó ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        Védőnői oklevél másolata

        Önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2017/Szem , valamint a munkakör megnevezését: védőnő.         Postai úton, a pályázatnak a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (3922 Taktaharkány, Gépállomás utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2017/Szem, valamint a munkakör megnevezését: védőnő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3922 Taktaharkány, Gépállomás utca 4. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 83/A. § (1) bekezdése alapján a pályázatot a kinevezési jogkört gyakorló Képviselő-testület ülésen bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Taktaharkány nagyközség honlapja - 2017. június 23.

        Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2017. június 23.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.taktaharkany.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. június 23.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.