Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.augusztus 31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 72.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógus,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Német nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, képzettséget igazoló okiatok, motivációs levél, erkölcsi bizonyítvány,előző munkahely igazolása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 121/2017. , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda címére történő megküldésével (2092 Budakeszi, Fő utca 72. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 121/2017., valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. május 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.