Budapesti Komplex Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum

főkönyvi könyvelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1211 Budapest, Tanműhely köz 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény könyvvezetési feladatainak ellátása. Beszámolók, mérlegjelentések, ÁFA bevallások összeállításában közreműködés. Magyar Államkincstár felé nyújtandó havi és időszaki jelentések, beszámoló készítése. Munkaköréhez kapcsolódó egyeztetési feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, pénzügyi- számviteli végzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Felhasználói szintű FORRÁS SQL, FORRÁS NET ÉS KGR programok ismerete

        büntetlen előélet

        Magyar állampolgárság, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Hasonló munkakörben, költségvetési szervnél szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

        mérlegképes könyvelő szakképesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/1-585-8050 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 17-00-00059 , valamint a munkakör megnevezését: főkönyvi könyvelő.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (1211 Budapest, Tanműhely köz 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 17-00-00059, valamint a munkakör megnevezését: főkönyvi könyvelő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. május 24.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.