Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Irodájára

közútkezelési ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1211 Budapest, Szent Imre tér 10.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közutak rendjével, kezelésével kapcsolatos jogszabályok, illetve az önkormányzati rendeletek, utasítások figyelemmel kísérése, azok alapján az útkezelői/útellenőri feladatok ellátása. A közutakon út- és közmű építési munkálatok és burkolatbontások, illetve azok helyreállításának ellenőrzése, a bejárásokon észlelt hiányosságok szabálysértések feltárása. Közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulások előkészítése, nyilvántartás vezetése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) egyéb juttatások tekintetében Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, /Főiskolán szerzett szakképzettség a 29/2012. Korm. rend. 1. sz. melléklet 1.3. pontjában foglalt I. besorolási osztályban meghatározottak szerint (közlekedésmérnök),,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Foglalkozás egészségügyi vizsgálat lefolytatásának vállalása, és azon való alkalmas minősítésnek való megfelelés.

        Kttv. 84-87. §-aiban foglalt együttalkalmazási és összeférhetetlenségnek való megfelelés és erről szóló nyilatkozattétel vállalása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        hasonló munkakörben szerzett gyakorlat,

        közigazgatási alapvizsga/szakvizsga,

        közlekedési szakterületen műszaki ellenőri tevékenység gyakorlásáról szóló engedély megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerint meghatározott tartalmú önéletrajz, motivációs levél, végzettséget tanúsító okiratok, bizonyítványok másolatai; valamint a pályázó nyilatkozata arról, hogy az elbírálásban résztvevő személyek pályázatát megismerhetik, illetve nyilatkozat arról, hogy a pályázó az együttalkalmazási, és összeférhetetlenségi szabályoknak megfelel.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I-401/ /201 , valamint a munkakör megnevezését: közútkezelési ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1211 Budapest, Szent Imre tér 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I-401/ /201, valamint a munkakör megnevezését: közútkezelési ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázatokat a Pályázatelbíráló tagok átvizsgálják, majd meghatározzák azon pályázók személyét, akiket a kiválasztási folyamat második fázisában személyes elbeszélgetésre meghívnak. A pályázó pályázatának elbírálási eredményéről - indokolás nélkül - e-mailben kap értesítést. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a munkáltató fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Alkalmazás esetén a munkáltató 6 havi próbaidőt köt ki.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csepel.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. május 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.