Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága

ellenőrzési referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatón 2018.03.31 –ig tartó kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 7-9.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

150. pontja szerint „Költségvetési végrehajtással kapcsolatos”feladatkör

Ellátandó feladatok:

- a nem állami intézményfenntartók által igényelt, illetve elszámolt állami támogatások szabályszerűségének helyszíni ellenőrzése; - az önkormányzatok által igényelt, illetve elszámolt állami támogatások szabályszerűségének helyszíni vizsgálata

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- a nem állami intézményfenntartók által igényelt, illetve elszámolt állami támogatások szabályszerűségének helyszíni ellenőrzése során az igényelhető, illetve elszámolható feladatmutatók és támogatási összeg meghatározása, a támogatások jogszerű felhasználásának helyszínen történő ellenőrzése hatósági eljárás keretében, a kapcsolódó dokumentálási / nyilvántartási feladatok pontos, eljárásrendeknek megfelelő végrehajtása, a helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvének elkészítése, eljárás lezárása és döntés-tervezet elkészítése; - az önkormányzatok által igényelt, illetve elszámolt állami támogatások szabályszerűségének helyszíni vizsgálata során az igényelhető, illetve elszámolható feladatmutatók és támogatás összegének meghatározása, a kapcsolódó dokumentálási feladatok eljárásrendnek megfelelő végrehajtása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) a Magyar Államkincstár belső szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, I. besorolási osztályban meghatározott jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és szakirányú továbbképzési szakon szerzett költségvetési ellenőr szakképzettség vagy mérlegképes könyvelő felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés; ,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        államháztartási területen szerzett tapasztalat;

        államháztartási mérlegképes könyvelői vagy könyvvizsgálói szakmai tapasztalat

        "B" típusú jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

        pontos, precíz, önálló, felelősségteljes munkavégzés,

        együttműködési készség,

        kiváló vagy jó írásbeli és szóbeli kommunikációs készség,

        rugalmas, nyitott személyiség,

        problémamegoldó képesség, kezdeményező készség,

        megbízhatóság,

        szervezőkészség,

        elemzőkészség,

        terhelhetőség,

        minőségorientáció (szabálykövetés, alaposság, precizitás),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        kizárólag a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti önéletrajz (a Magyar Államkincstár honlapján elérhető önéletrajz – sablon alapján: http://www.allamkincstar.gov.hu/kincstar/allashirdetes#),

        motivációs levél

        kizárólag a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát

        nyelvvizsgát igazoló bizonyítvány másolatát

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0666524110 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 7-9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BÉK-IG/56-7/2017. , valamint a munkakör megnevezését: ellenőrzési referens.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 7-9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BÉK-IG/56-7/2017., valamint a munkakör megnevezését: ellenőrzési referens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jelentkezési felhívás közzétételre kerül a Magyar Államkincstár honlapján is. Amennyiben a felhívások szövegében eltérés található, a Magyar Államkincstár honlapján közzétett kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni. A kinevezés határozott időre szól, hat hónap próbaidő kikötésével, tartósan távollévő kormánytisztviselő helyettesítésére, előreláthatóan 2018. március 31. napjáig, de legkésőbb a tartósan távollévő munkába állásáig.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. május 13.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.