Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont
Növényvédelmi Intézet

tudományos segédmunkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2 év (4 hónap próbaidő) –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1029 Budapest, Nagykovácsi út 26-30.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A fiatal kutató egy NKFIH projektbe kapcsolódik be, amely a klímaváltozás és vízszennyezés együttes hatásainak következményeit kutatja kétéltűfajok ökológiai és természetvédelmi szempontból jelentős tulajdonságait (elsősorban ivari fejlődés és ivararány) tanulmányozva. A fiatal kutató feladata laboratóriumi kísérletes módszerekkel vizsgálni, hogy a lárvális fejlődés során megfigyelhető letális és szubletális hatások hogyan különböznek a populációk között aszerint, hogy az élőhely milyen mértékben és milyen típusú kémiai behatásoknak van kitéve, és hogy a kémiai perturbációk hatásait hogyan befolyásolja a vízhőmérséklet. Továbbá részt vállal a kísérletes adatok kiértékelésében és publikációjában. A fiatal kutató teljesítményétől függően az álláshely további 2 évre megpályázható.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, agrár- vagy biológiai tanulmányok egyikében szerzett, legalább jó minősítésű MSc oklevél,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Büntetlen előélet. 2017.09.01-ig nem tölti be 30. életévét (a korhatár gyermekenként 2 évvel meghosszabbodik 10 éven aluli gyermeket nevelő nők és gyermeknevelési távollétet igénybe vevő, illetve gyermeküket egyedül nevelő szülők esetében); MTA fiatal utatói álláshelyen nem vagy 3 évnél kevesebb ideig volt foglalkoztatva

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        kétéltűekkel kapcsolatos kutatásokban szerzett gyakorlat; jártasság szövettani módszerek terén; R programozási nyelv ismerete; B katagóriás gépjárművezetői engedély

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz. Motivációs levél. Eddigi szakmai publikációs tevékenység ismertetése (cikkek/kéziratok csatolva). Iskolai végzettséget és nyelvtudást igazoló dokumentumok másolata. 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány az állás elnyerése esetén.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-1-3918609 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1525 Budapest, Pf. 102. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Mv-18/2017 , valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (2462 Martonvásár, Brunszvik utca 2. - - ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Mv-18/2017, valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett jelentkezések alapján a munkáltatói jogok gyakorlója személyes meghallgatást követően dönt az állás betöltéséről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.agrar.mta.hu - 2017. május 12.

        www.mta.hu - 2017. május 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bókony Veronika nyújt a bokony.veronika@agrar.mta.hu e-mail címen.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. május 12.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.