Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény

Intézményvezető ápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 7017 Mezőszilas, Fő út 55.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A telephelyvezető közvetlen irányításával szervezi, irányítja, felügyeli a gondozási, egészségügyi feladatokat ellátó közalkalmazottak munkáját.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 8.2.-ban előírtak,

        szociális, egészségügyi területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        vezetési, szervezési, szakmai ismeretek

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű vezetési, szervezési, szakmai ismeretek,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai, valamint szakképesítést igazoló okmányok fénymásolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 30-448-1951 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény címére történő megküldésével (7017 Mezőszilas, Fő út 55. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: M176./2017 , valamint a munkakör megnevezését: Ápoló.         Postai úton, a pályázatnak a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény címére történő megküldésével (8082 Gánt - Bányatelep, - - -. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: M176./2017, valamint a munkakör megnevezését: Ápoló.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Fejér megye, 7017 Mezőszilas, Fő út 55. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. május 12.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.