Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont
Növényvédelmi Intézet

tudományos segédmunkatárs (MTA fiatal kutató)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2 évre hosszabbítható 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1029 Budapest, Nagykovácsi út 26-30.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tudományos kutatómunka végzése az MTA ATK Növényvédelmi Intézet Állattani osztályán. Kutatási téma: " Környezeti tényezők és szezonálisan változó tulajdonságok szerepe a pettyesszárnyú muslica (Drosophila suzukii) fenológiájában". A tudományos segédmunkatárs feladata: a kutatócsoportban folyó kutatás kísérletes és elméleti feladatainak szakszerű végrehajtása, műszeres mérések elsajátítása (csápdetektoros gázkromatográf, tömegspektrográf, Y-olfaktométer), aktív publikációs tevékenység, időszakos beszámolási kötelezettségeknek megfelelés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, (MSc) diploma, biológus,bionikus, biomérnök, agrármérnök oklevél, kertészmérnök rovartan/kórtan szakirány,

        Angol nyelvből legalább középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tényleges írásbeli és szóbeli kommunikációs készség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Elektrofiziológiai kutatásban szerzett gyakorlat, technikai érdeklődés; statisztikai, adatkezelési, számítástechnikai ismeretek; rovarok tenyésztésében, kutatásában, taxonómiai munkában gyakorlat; jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz az eddigi szakmai tevékenység ismertetésével, publikációs jegyzékkel, lehetőség szerint 2 kutató kolléga megjelölése elérhetőséggel, akik szakmai munkáról referenciát adhatnak. Motivációs levél. Iskolai végzettséget, nyelvtudást igazoló dokumentumok másolata. 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány az állás elnyerése esetén.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1525 Budapest, Pf. 102. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Mv-17/2017 , valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs (MTA fiatal kutató).         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (2462 Martonvásár, Brunszvik utca 2. - - ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Mv-17/2017, valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs (MTA fiatal kutató).

és

        Elektronikus úton Dr. Kiss Balázs részére a kiss.balazs@agrar.mta.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett jelentkezések alapján az arra alkalmasnak ítélt jelöltektől további írásos szakmai dolgozatot kérhetünk be. A legutolsó kiválasztási körben a munkáltatói jogok gyakorlója személyes meghallgatást követően dönt az állás betöltéséről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.agrar.mta.hu - 2017. május 12.

        www.mta.hu - 2017. május 12.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. május 12.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.