Szatymazi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szatymazi Polgármesteri Hivatal
igazgatas

igazgatási- településüzemeltetési

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6763 Szatymaz, Kossuth utca 30.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 32. pont, település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör, I. besorolási osztály

Ellátandó feladatok:

- közterületekkel kapcsolatos lakossági panaszbejelentések kivizsgálása és a helyi rendeletben foglalt szabályok betartásának ellenőrzése. A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) Kormányrendeletben meghatározott feladatok előkészítése

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Általános igazgatási-településüzemeltetési feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Szatymazi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, a 29/2012. (III.21.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 32. pontjában meghatározottak szerint,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közigazgatási területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Iskolai végzettséget igazoló dokumentum másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz (45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint)

        Myilatkozat arról, hogy a véleményezésben és az elbírálásban résztvevők a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat megismerhetik. (adatvédelmi nyilatkozat)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 62/583-560 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szatymazi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6763 Szatymaz, Kossuth utca 30. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 216/2017/U1 , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási- településüzemeltetési.         Postai úton, a pályázatnak a Szatymazi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6763 Szatymaz, Kossuth utca 30. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 216/2017/U1, valamint a munkakör megnevezését: igazgatási- településüzemeltetési.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.szatymaz.hu - 2017. január 24.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 30.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.