Dunaújvárosi Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Dunaújvárosi Egyetem
HR Szolgáltató Központ

Előadó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Intézmény teljes körű bér- és munkaügyi feladatainak ellátása. Bérszámfejtések előkészítése, beérkező dokumentumok érkeztetése a Posszeidon irat- és dokumentumkezelő rendszerbe. Béren kívüli juttatások rögzítése, nyilvántartásának vezetése. Személyi- és bérügyi nyilvántartások vezetése a KIRA és a Nexon programban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, Érettségi,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

        HR munkaterületen szerzett legalább 1 éves szakmai tapasztalat

        Kjt. ismeret

        KIRA és Nexon rendszerek ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Min. megkezdett TB és Bérügyintéző tanfolyam

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Pályázati levél a Kancellárhoz

        Iratjegyzék (tartalomjegyzék)

        A www.kozigallas.gov.hu honlapján megjelent kiírás másolata

        Önéletrajz

        A végzettséget igazoló dokumentum(ok) másolata

        Arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyag tárolásáról

        A korábbi munkaviszonyokat igazoló dokumentumok (amennyiben a pályázatot benyújtó személy nem az egyetem dolgozója)

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázatot benyújtó személy nem az iskola dolgozója)

        Külföldieknél, illetve külföldön szerzett okleveleknél (OFFI által lefordított, hitelesített oklevelek másolata, ekvivalencia bizottság határozata, honosítási határozat, külön jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó iratok.)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06 25 551 196 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dunaújvárosi Egyetem címére történő megküldésével (2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 00022-HR/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Előadó.         Postai úton, a pályázatnak a Dunaújvárosi Egyetem címére történő megküldésével (2400 Dunaújváros, Táncsics M. utca 1. A ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 00022-HR/2017, valamint a munkakör megnevezését: Előadó.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Fejér megye, 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1/A. F 3. emelet 408. iroda.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.uniduna.hu/allas

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 25.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.