Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Településüzemeltetési Intézménye

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Településüzemeltetési Intézménye

Segédmunkás

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény működési területén lévő közterületek, közterek gondozása, rendezése, kaszálása, szemétgyűjtés, parkgondozás, vízelvezető árkok karbantartása, kerékpárutak, járdák javítása. Az intézmény által működtetett gépek karbantartási feladataiban való részvétel, az intézményi felújítási munkák során a segédmunkák végzése. Az intézmény tevékenységéhez kapcsolódó szállítási tevékenység végzése az önkormányzat tulajdonában álló gépjárművekkel. A személygépkocsi, tehergépkocsi napi ellenőrzése. Áruk fel- illetve lerakása. Szállítási okmányok vezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        C kategóriás jogosítvány,

        Magyar állampolgárság.

        Büntetlen előélet.

        Foglalkozás egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Szakmunkásképző intézet,

        Hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat.

        Helyismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Végzettséget, valamint egyéb képzettséget igazoló okiratok másolata

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázat elbírálásában résztvevők azt megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 66/400-532 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Településüzemeltetési Intézménye címére történő megküldésével (5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 27/2017. , valamint a munkakör megnevezését: Segédmunkás.         Postai úton, a pályázatnak a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Településüzemeltetési Intézménye címére történő megküldésével (5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 27/2017., valamint a munkakör megnevezését: Segédmunkás.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bekesszentandras.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 8.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.