István Király Baptista Általános Iskola - Kótaj

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

István Király Baptista Általános Iskola - Kótaj

technika-biológia szakos általános iskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 5 hónap –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4482 Kótaj, Szent István utca 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

technika-biológia tantárgy oktatása 5-8. évfolyamon

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, technika-biológia szak,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 42/208-317 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a István Király Baptista Általános Iskola - Kótaj címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 15/2017. , valamint a munkakör megnevezését: technika-biológia szakos általános iskolai tanár.         Postai úton, a pályázatnak a István Király Baptista Általános Iskola - Kótaj címére történő megküldésével (4482 Kótaj, Szent István utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 15/2017., valamint a munkakör megnevezését: technika-biológia szakos általános iskolai tanár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 23.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 6.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.