Bicskei Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Bicskei Polgármesteri Hivatal
Hatósági Iroda

általános igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2060 Bicske, Hősök tere 4.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

14. Hatósági feladatkör I. besorolási osztály

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Jegyző hatáskörébe tartozó hatósági ügyek. Különösen a kereskedelmi hatósági feladatok, állatvédelmi hatósági feladatok, valamint a birtokvédelmi feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés, felsőoktkatásban szerzett szakképzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fritz Gábor nyújt, a 22/565-464 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bicskei Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2060 Bicske, Hősök tere 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01-309/2017. , valamint a munkakör megnevezését: általános igazgatási ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Bicskei Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2060 Bicske, Hősök tere 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01-309/2017., valamint a munkakör megnevezését: általános igazgatási ügyintéző.

        Elektronikus úton Fritz Gábor részére a jegyzo@bicske.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Fritz Gábor, Fejér megye, 2060 Bicske, Hősök tere 4. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot Bicske Város Jegyzője bírálja el. A kinevezésre 6 hónap próbaidő kikötésével kerül sor, a munkáltató az eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 17.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 18.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.