Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

könyvelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2072 Zsámbék, Rácváros utca 2-4.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 19. pont II. besorolás.

Ellátandó feladatok:

Pénzügyi feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzforgalmi számlák kontírozásának ellenőrzése. Önkormányzati és intézmények analitikus nyilvántartásának vezetése. Pénztár, banki és egyéb tételek főkönyvi könyvelése, vegyes könyvelés. MÁK felé benyújtandó havi és időszaki jelentések beszámolók készítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés,

        Önkormányzati szervnél szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Középfokú képesítés, közgazdasági szakképesítés vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylés elindítását igazoló dokumentum másolata

        Fényképes önéletrajz

        Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        EcoStat számviteli, pénzügyi szoftver ismerete

        OTP Electra terminál ismerete

        Államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyvelői képesítés

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások ismerete)

        Közigazgatási alapvizsga

Elvárt kompetenciák:

        kiváló szintű kommunikáció és kapcsolatteremtő képesség,

        Kiváló problémamegoldó képesség,

        Lendületes, motivált, céltudatos személyiség,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06 23 565 613 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zsámbéki Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2072 Zsámbék, Rácváros utca 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 331/2017 , valamint a munkakör megnevezését: könyvelő.         Postai úton, a pályázatnak a Zsámbéki Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2072 Zsámbék, Rácváros utca 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 331/2017, valamint a munkakör megnevezését: könyvelő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2072 Zsámbék, Rácváros utca 2-4. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot Zsámbék Város Jegyzője bírálja el. A pályázatot kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.zsambek.hu - 2017. február 28.

        kozigallas.hu - 2017. február 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 28.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.