Napköziotthonos Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Napköziotthonos Óvoda

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 2086 Tinnye, Petőfi Sándor u.2. .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása,az ONAP és az Óvoda Pedagógiai Programja szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Óvodapedagógus - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        ECDL

        Magyar állampolgárság,cselekvőképesség,büntetlen előélet,egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Pedagógiai továbbképzések során szerzett tapasztalatok,fejlesztőpedagógusi végzettség,

        ECDL

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű Elhivatottság,együttműködési és szervezési készség,megbízhatóság,példamutató magatartás.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Iskolai végzettséget,képesítést igazoló okmányok,okiratok másolata,3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,a pályázó részletes fényképpel ellátott szakmai önéletrajza,motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-70-4582-466 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Napköziotthonos Óvoda címére történő megküldésével (2086 Tinnye, Petőfi Sándor u.2. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Napköziotthonos Óvoda címére történő megküldésével (2086 Tinnye, Petőfi Sándor utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20/2017, valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

és

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Budapest, 2086 Tinnye, Petőfi Sándor u.2. . .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 17.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.