Dunaújvárosi Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Dunaújvárosi Egyetem
Innovációs és Pályázati Igazgatóság

Innovációs és Pályázati Igazgató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Egyetem fejlesztési, ipari szerepvállalásának koordinálása, képviselete, illetve a kapcsolódó együttműködésének kialakítása, irányítása. Vélemény és javaslat megfogalmazása az Egyetem stratégiai elképzeléseiről a felsőoktatási politika, az országos és regionális szerepvállalás, a kutatás, a képzés és a regionális szolgáltatások mentén. Javaslat megfogalmazása az Egyetem gazdálkodására, fejlesztési irányaira, tájékoztatás nyújtása pályázati szerepvállalásról és azok eredményeiről. Monitoring és tájékoztatás az innovációs és pályázati lehetőségekről, valamint ezek megvalósulásának menedzselése. Ipari, gazdasági platformokon az Egyetem érdekeinek képviselete a különböző innovációs és pályázati kérdésekben. Feladatköréhez kapcsolódó témakörökben előadások, konferenciák szervezése aktuális gazdasági, műszaki és kutatási témakörökben. Az Innovációs és Pályázati Igazgatóság tevékenységének irányítása és szervezése. A beosztott alkalmazottak munkájának menedzselése, felügyelete és ellenőrzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Pályázatírásban és innovációs területen szerzett legalább 3 éves tapasztalat

        Középfokú angol "C" típusú nyelvvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Pályázati levél a munkáltatói jogkör gyakorlójához a kancellárhoz

        A vezető vezetésre, fejlesztésre, szakmai munkára vonatkozó programját

        Iratjegyzék (tartalomjegyzék)

        A www.kozigallas.gov.hu honlapján megjelent kiírás másolata

        Önéletrajz (Euro Pass)

        Oklevelek, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló dokumentumok másolata

        Arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyag tárolásáról

        Személyi adatlap

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázatot benyújtó személy nem az Egyetem dolgozója)

        A korábbi munkaviszonyokat igazoló dokumentumok

        Külön jogszabályban, vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó iratok, külföldieknél, illetve külföldön szerzett okleveleknél: OFFI által lefordított, hitelesített oklevelek másolata; Ekvivalencia bizottság határozata; Honosítási határozat

        Külön jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó iratok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06 25 551 196 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dunaújvárosi Egyetem címére történő megküldésével (2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 00070-HR/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Innovációs és Pályázati Igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Dunaújvárosi Egyetem címére történő megküldésével (2400 Dunaújváros, Táncsics M. utca 1. A ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 00070-HR/2017, valamint a munkakör megnevezését: Innovációs és Pályázati Igazgató.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Fejér megye, 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1/A. F 3. emelet 408. iroda.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.uniduna.hu/allas

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. március 2.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.