Győri Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Győri Székhelyintézménye

Gyermek- és ifj pszichiátriai vagy csecsemő- és gyermekgyógyászati vagy gyermekneurológiai szakorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9023 Győr, Cirkeli utca 31.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakértői bizottsági feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Gyermek- és ifjúsági pszichiátriai vagy csecsemő- és gyermekgyógyászati vagy gyermekneurológiai szakorvosi végzettség,

        büntetlen előélet

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek fénymásolata

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata (mely a pályázat benyújtásának nem, csak az állás betöltésének feltétele)

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Győri Tankerületi Központ címére történő megküldésével (9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/074/780-1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Gyermek- és ifj pszichiátriai vagy csecsemő- és gyermekgyógyászati vagy gyermekneurológiai szakorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Győri Tankerületi Központ címére történő megküldésével (9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/074/780-1/2017, valamint a munkakör megnevezését: Gyermek- és ifj pszichiátriai vagy csecsemő- és gyermekgyógyászati vagy gyermekneurológiai szakorvos.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot írásban, zárt borítékban kérjük megküldeni a Győri Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT- Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Győri Székhelyintézménye Gyermek- és ifjúsági pszichiátriai vagy csecsemő- és gyermekgyógyászati vagy gyermekneurológiai szakorvos munkakörére". Egy további másolati példányt kérünk a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Győri Székhelyintézménye címére megküldeni (9023 Győr, Cirkeli utca 31.).

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 29.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. március 7.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.