Tinnye Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Művelődési ház

közművelődési munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2086 Tinnye, Kossuth Lajos utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Közreműködés kulturális rendezvények szakmai előkészítésében, szervezésében, lebonyolításában. Intézményi együttműködések koordinációja, kapcsolattartás intézményekkel, civil szervezetekkel, csoportokkal. Sport és szabadidős tevékenységek koordinációja. Irodai és ügyeleti feladatok ellátása, információadás külső érdeklődők részére.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, művelődésszervezői,

        Közművelődési terület - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Helyismeret

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikációs és szervező készség

        Kiváló szintű írás- és szóbeli kifejezőkészség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, a közművelődési-, sport- és szabadidő szervezési feladatokkal kapcsolatos szakmai koncepció.

        Végzettséget igazoló okmányok másolatai, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-26-335-076 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tinnye Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 369/2017 , valamint a munkakör megnevezését: közművelődési munkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Tinnye Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 369/2017, valamint a munkakör megnevezését: közművelődési munkatárs.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky utca 9. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.tinnye.hu - 2017. február 28.

        www.pilisjaszfalu.hu - 2017. február 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.