Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal
Szűcsi Kirendeltsége

pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű várhatóan 2017. 12. 31 –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3034 Szűcsi, Petőfi Sándor utca 117.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

pénzügyi és számviteli feladatkör (1. sz. melléklet 19. pont alapján)

Ellátandó feladatok:

Teljes körű pénzügyi és számviteli feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közreműködés a beszámolók és a mérleg elkészítésében. Főkönyvi könyvelés támogatása. Kincstári adatszolgáltatás, egyéb adatszolgáltatás. Analitikus nyilvántartások vezetése. Közreműködés a gazdálkodással kapcsolatos önkormányzati döntések előkészítésében. Közreműködés az önkormányzati szintű előirányzatok nyilvántartásában.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, középiskolai végzettség és pénzügyi vagy költségvetési vagy számviteli szakképesítés,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Hasonló munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig azt kérelmezte,

        A 45/2012. (III.20.) Kormányrendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz,

        Hat hónapos próbaidő vállalásáról szóló nyilatkozat,

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

        Pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, valamint a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik,

        Pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Márkus Sándor aljegyző nyújt, a 0637/526200 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3034 Szűcsi, Petőfi Sándor utca 117. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 148/2/2017. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3214 Nagyréde, Fő út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 148/2/2017., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző.

        Elektronikus úton Márkus Sándor aljegyző részére a szucsipolghiv@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Márkus Sándor aljegyző, Heves megye, 3034 Szűcsi, Petőfi Sándor utca 117. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az állás betöltéséről a beérkezett pályázatok alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján személyes meghallgatásra kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal Szűcsi Kirendeltségének hivatalos hirdetőtáblája - 2017. február 10.

        Szűcsi Község hivatalos honlapja - 2017. február 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közszolgálati jogviszony időtartama határozott idejű, várhatóan 2017. 12. 31-ig tartó közszolgálati jogviszony, melynek hosszabbítása lehetséges. Postai úton a pályázatokat a Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal Szűcsi Kirendeltségére kérjük megküldeni (3034 Szűcsi, Petőfi Sándor utca 117.)

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 10.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.