Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Településüzemeltetési Intézménye

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Településüzemeltetési Intézménye

Műszaki előadó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozóan az önkormányzati ingatlanokon szükséges karbantartási, felújítási munkák megvalósításának: szakmai előkészítése, helyszíni irányítása, ellenőrzése, tételes elszámolás készítése. A játszótéri eszközök napi ellenőrzése. A közúti jelzőtáblák heti rendszerességű ellenőrzése. A közfoglalkoztatási program egyes elemein belül a fizikai megvalósítás szakmai irányítása a helyszínen, a munkavégzés hatékonyságának ellenőrzése napi szinten. A megvalósítási időszakot követően a beszámolók elkészítéséhez szükséges teljesülési adatok meghatározása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, mélyépítési terület,

        B kategóriás jogosítvány,

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

        MS Office felhasználói szintű ismerete

        Foglalkozás egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Mélyépítési területen szerzett szakmai tapasztalat.

        Helyismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz.

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

        Végzettséget, valamint egyéb képzettséget igazoló okiratok másolata

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázat elbírálásában résztvevők azt megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 66/218-344 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Településüzemeltetési Intézménye címére történő megküldésével (5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 26/2017. , valamint a munkakör megnevezését: Műszaki előadó.         Postai úton, a pályázatnak a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Településüzemeltetési Intézménye címére történő megküldésével (5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 26/2017., valamint a munkakör megnevezését: Műszaki előadó.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bekesszentandras.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 8.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.