Nagykátai Család- és Gyermekjóléti Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nagykátai Család- és Gyermekjóléti Központ
Járási Csoport

esetmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2760 Nagykáta, Bajcsy - Zs. út 36.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

1997/XXXI. tv. 40/A. §, 15/1998 NM rendelet 19. §, 28-33. §

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 15/1998 NM rend. 2. számú melléklet II. rész I. pont 1/a alpont: felsőfokú szociális alapvégzettség: általános szociális munkás, szociális munkás, szociális szervező, szociálpolitikus, szociálpedagógus; okleveles pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakember, mentálhigiénés segítő szakember, gyermekvédelmi pszicho-patrónus, viselkedéselemző, szociológus, családterápiás konzultáns, családterapeuta, kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns, család- és gyermekvédelem szakos pedagógus, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        családkonzulens, családterapeuta, mediátor,

        gyermekjóléti alapellátásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány, saját használatú személygépkocsi

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikációs készség,

        Kiváló szintű frusztráció tűrés,

        Kiváló szintű együttműködési készség,

        Kiváló szintű helyzetelemző készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata

        Szakmai önéletrajz, mely tartalmazza a pályázó személyes adatait és elérhetőségét is.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárásban részt vevők pályázati anyagába betekinthessenek.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó esetében az 1997. évi XXXI. tv 15. § (8) bekezdésében meghatározott, foglalkoztatását kizáró okok nem állnak fenn.

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, illetve annak igazolása, hogy az erkölcsi bizonyítvány igénylése folyamatban van.

        Az ellátandó munkakörrel kapcsolatos elképzelések, motivációk kézzel írva (1 oldal terjedelemben).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. április 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szegedi Tamara nyújt, a 0629440450 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagykátai Család- és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (2760 Nagykáta, Bajcsy - Zs. út 36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 336 , valamint a munkakör megnevezését: esetmenedzser.         Postai úton, a pályázatnak a Nagykátai Család- és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (2760 Nagykáta, Bajcsy - Zs út 36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 336, valamint a munkakör megnevezését: esetmenedzser.

vagy

        Elektronikus úton Szegedi Tamara részére a intezmenyvezeto.nagykata@csaladgondozo.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatásra – a pályázati feltételeknek megfelelt pályázók közül – kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat – a pályázati határidőn belül – hiánytalanul benyújtották és meghallgatásukat a kiíró szükségesnek ítéli. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követő 8 napon belül értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.nagykata.hu - 2017. március 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.