Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szamos Mátyás Szakgimnázium és Szakközépiskola

Cukrász szakoktató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű tanév végéig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1212 Budapest, Petőfi tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szakközépiskolai -és szakgimnáziumi tanulók szakmai elméleti- és szakmai gyakorlatának oktatása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Cukrász szakoktató,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        iskolai végzettségről, szakképesítésről szóló oklevél másolata

        nyilatkozat, hogy a személyes adatokat a pályáztató megismerheti

        sikeres pályázat esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KJT-051509/06/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Cukrász szakoktató.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (1134 Budapest, Huba utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KJT-051509/06/2017, valamint a munkakör megnevezését: Cukrász szakoktató.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 23.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 24.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.