Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltsége

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltsége

gazdálkodási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6769 Pusztaszer, Kossuth utca 45.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Pénzügyi és számviteli feladatkör (1. melléklet 19.pont)

Ellátandó feladatok:

Számviteli, pénzügyi feladatokban való részvétel bevételi és kiadási számviteli bizonylatok rögzítése, teljes körű főkönyvi könyvelés, kötelezettségvállalás szállítói-vevői számlák nyilvántartása - banki átutalások intézése, részvétel az időszakos beszámolók összeállításában, kincstári rendszeres adatszolgáltatások analitikus nyilvántartások vezetése

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az államháztartás rendje szerinti önkormányzati számviteli, pénzügyi gazdálkodási könyvelési feladatok végrehajtása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Csengelei Közös Önkormányzati Hivatalnál hatályban lévő közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, Gazdasági középiskolai végzettség vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzser asszisztens szakképesítés,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        mérlegképes könyvelő (államháztartási szak)

        pénzügyi-számviteli területen önkormányzatnál szerzett tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat

        felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

        felhasználói szintű számviteli/pénzügyi szoftverismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Végzettséget igazoló okiratok másolatai, a 45/2012 (II.20) Korm. rend.szerinti fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy igénylésének igazolása) nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalásáról

        Az álláshely azonnal betölthető

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06 620576-510 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltsége címére történő megküldésével (6769 Pusztaszer, Kossuth utca 45. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 420/2017 , valamint a munkakör megnevezését: gazdálkodási ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltsége címére történő megküldésével (6765 Csengele, Petőfi utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 420/2017, valamint a munkakör megnevezését: gazdálkodási ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Csongrád megye, 6769 Pusztaszer, Kossuth utca 45. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot Máté Gábor polgármester egyeztetésével dr. Jaksa Tibor aljegyző bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 16.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pusztaszer.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 21.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.