Surdi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Surdi Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.12.31. –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8856 Surd, Kossuth Lajos utca 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1/16 Pénzügyi igazgatási feladatok

Ellátandó feladatok:

Költségvetés tervezésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatok, teljeskörű főkönyvi könyvelés vezetése, kötelezettségvállalások nyilvántartásának vezetése, éves és évközi beszámolók, mérlegjelentések elkészítése, rendeletek és módosítások előkészítése, támogatások igénylése, közreműködése a pénzügyi szabályzatok elkészítésében, karbantartásában.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Önkormányzati és intézményeik pénzügyi és vagyongazdálkodásával kapcsolatos számviteli feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, Mérlegképes könyvelő,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Önkormnyzatnál szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak kikérését igazoló irat.

        A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti fényképes önéletrajz

        Iskolai végzettsége, szakképzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata.

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyag tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36309983674 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Surdi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8856 Surd, Kossuth Lajos utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 389/2017 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Surdi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8856 Surd, Kossuth Lajos utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 389/2017, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Zala megye, 8856 Surd, Kossuth Lajos utca 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        surd.hu - 2017. március 13.

        Zalai Hírlap - 2017. március 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. március 20.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.