Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola

matematika-technika-számítástechnika szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2335 Taksony, Iskola utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

10-14 éves tanulók matematika, technika, számítástechnika tantárgyakra való oktatása a helyi tantervnek és az iskola pedagógiai programjának szellemében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, matematika-technika-számítástechnika,

        Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű kommunikáció, team munka,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, motivációs levél, hatósági erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-30-240-8255 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola címére történő megküldésével (2335 Taksony, Iskola utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/V/2017 , valamint a munkakör megnevezését: matematika-technika-számítástechnika szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola címére történő megküldésével (2335 Taksony, Iskola utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/V/2017, valamint a munkakör megnevezését: matematika-technika-számítástechnika szakos tanár.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. március 13.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.