Tapolcai Kertvárosi Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tapolcai Kertvárosi Óvoda

pedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8300 Tapolca, Darányi I. utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógiai asszisztensi feladatok ellátása. Az óvodapedagógusok munkájának segítése. Gyermekfelügyelet, gondozói feladatok, pedagógiai munka előkészítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        pedagógiai asszisztensi képesítés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, motivációs levél, végzettséget igazoló bizonyítványok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 87/321-303 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tapolcai Kertvárosi Óvoda címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: V-3-28/2017. , valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Tapolcai Kertvárosi Óvoda címére történő megküldésével (8300 Tapolca, Darányi I. utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: V-3-28/2017., valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

és

        Személyesen: ••••••••••, Veszprém megye, 8300 Tapolca, Darányi I. utca 4. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. március 13.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.