Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár

könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8151 Szabadbattyán, Árpád utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gyermek és felnőtt könyvtári olvasószolgálat ellátása. A könyvtárba érkező könyvekről és egyéb dokumentumokról azonosításra alkalmas bibliográfiai leírásokat készít a könyvtár által használt integrált számítógépes rendszerben. Állománygondozás-karbantartás, állománygyarapítás. Könyvtári rendezvények, klubfoglalkozások szervezése, lebonyolítása. Pályázatírás, éves statisztika, beszámoló készítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, könyvtáros vagy informatikus könyvtáros szak,

        könyvtárosi - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű Integrált könyvtári rendszerek ismerete,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, Könyvtáros informatikus ,

        Gyakorlott szintű Informatikai rendszerismeret,

        A könyvtárosi munkafolyamatok teljes körű ismerete

Elvárt kompetenciák:

        nagyfokú munkabírás, terhelhetőség,

        precizitás, pontosság,

        kommunikációs, alkalmazkodó és együttműködő készség,

        önálló problémamegoldó készség.,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Jó kommunikációs készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Végzettséget igazoló okiratok másolata

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06(30)4328693 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár címére történő megküldésével (8151 Szabadbattyán, Árpád utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6/6-2/2017 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár címére történő megküldésével (8151 Szabadbattyán, Árpád utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6/6-2/2017, valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat zárt borítékban, 1 példányban, postai úton kérjük megküldeni.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.szabadbattyan.hu - 2017. március 27.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. március 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.