Dél-Pesti Tankerületi Központ

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Dél-Pesti Tankerületi Központ
Gazdálkodási és Üzemeltetési Főosztály

vagyongazdálkodási-műszaki referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1212 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 59/a.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. számú melléklet 92. pontja alapján

Ellátandó feladatok:

Szervezi, koordinálja, ellenőrzi a Tankerület ellátási körébe tartozó köznevelési intézmények üzemeltetésével, karbantartásával, felújításával kapcsolatos feladatokat. Közreműködik az intézmények műszaki állapotának felméréseben, javaslatot tesz a szükséges felújításokra, az intézmények biztonságos működtetési feltételeinek biztosítására. Részt vesz a szerződések előkészítésében, a közbeszerzési eljárások lefolytatásában. Ellátja a karbantartások tervezésével kapcsolatos feladatokat, a szükséges anyagok tervezését. Munkaköréhez kapcsolódóan nyilvántartásokat vezet, jelentéseket készít. Nyomon követi az előírt munkavédelmi, tűzvédelmi ellenőrzések végrehajtását.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Műszaki fenntartási, fejlesztési és belső ellátási feladatkörök.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, vagy egyetemi szintű műszaki vagy agrár műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) szerzett műszaki (technikai) szakon szerzett szakképzettség.,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        intézmények működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása során szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Motivációs levél, szakmai önéletrajz (45/2012. Korm. rendelet 8. § figyelembevételével), végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dücső Csaba nyújt, a 06-1-795-4773 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dél-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1212 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 59/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KK-206000 , valamint a munkakör megnevezését: vagyongazdálkodási-műszaki referens.         Postai úton, a pályázatnak a Dél-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1212 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 59/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KK-206000, valamint a munkakör megnevezését: vagyongazdálkodási-műszaki referens.

vagy

        Elektronikus úton Dücső Csaba részére a csaba.ducso@kk.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. március 25.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.