Dél-Pesti Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budapest XXI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola

tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1214 Budapest, Tejút utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

napközis feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, matematika, testnevelés, informatika vagy technika,

        közoktatásban szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:

        szakmai felkészültség, empátia, tolerancia, kollegialitás, csapatmunkában való részv,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz, motivációs levél, diploma másolatok, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06 1 278 0258 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dél-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 25/2016.03.06. , valamint a munkakör megnevezését: tanító.         Postai úton, a pályázatnak a Dél-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1212 Budapest, Bajcsy-Zs. utca 59/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 25/2016.03.06., valamint a munkakör megnevezését: tanító.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a iskola@moracsepel.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.moracsepel.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. március 15.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.