Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény

Szociális segitő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8154 Polgárdi, Május 1 út 27.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Munkája során segítséget nyújt: - a lakóotthonban élők fizikális, mentális, szociális és lakókörnyezeti szükségleteinek kielégítéséhez, - ellátást igénybe vevő fizikai és mentális képességeinek fenntartásához, fejlesztéséhez , használatához - a lakó megbizása alapján és felhatalmazása mértékéig érdekképviseleti feladatok ellátásában is

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, Szociális gondozó és ápoló, Szociális segítő, Szociális asszisztens, Rehabilitációs nevelő, segítő, Foglalkoztatás szervező, Mentálhigiénés asszisztens, Ápolási asszisztens ,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai, valamint szakképzettséget igazoló okmányok fénymásolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány fénymásolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0630/183-4715 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény címére történő megküldésével (8154 Polgárdi, Május 1 út 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: T-17-4/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Szociális segitő.         Postai úton, a pályázatnak a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény címére történő megküldésével (8154 Polgárdi- Tekerespuszta, - - -. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: T-17-4/2017, valamint a munkakör megnevezését: Szociális segitő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Fejér megye, 8154 Polgárdi, Május 1 út 27. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 7.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fmiszi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. március 10.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.