Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év - hosszabbítható –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1112 , Budaörsi 45.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kötelezettségvállalások nyilvántartása, analitikus egyeztetése, feladása, szállítói számlák nyilvántartása, vezetése, rezsi és egyéb számlák bontása, feladása a könyvelés felé, tárgyi eszköz nyilvántartása, és egyéb adminisztratív feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, gazdasági szakirányú,

        gazdasági területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, gazdasági végzettség,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        mérlegképes könyvelői szakképesítés,

        EcoStat program ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes magyar nyelvű szakmai önéletrajz,

        Végzettséget igazoló okiratok másolata,

        Motivációs levél,

        Erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkérését igazoló feladószelvény.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Auxi Csabáné nyújt, a 06-30-848-7107 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4/2017. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (7621 Pécs, Papnövelde utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4/2017., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

        Elektronikus úton Máder Edit részére a mader.edit@krtk.mta.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat folyamatosan értékeljük, a kiválasztottakkal személyes találkozót szervezünk, és két fordulóban döntünk a jelölt személyéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 24.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.krtk.mta.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. március 7.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.