Tereskei Zöld Udvar Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tereskei Zöld Udvar Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2652 Tereske, Kossuth út 84.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodás korú gyermek nevelése a Köznevelési törvény, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, Prevenciós Óvodai Program, az óvodapedagógus helyi munkaköri leírása, és a munkaidő beosztása szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló okirat másolata

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

        erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 35-546-242; 35-546-196 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tereskei Zöld Udvar Óvoda címére történő megküldésével (2652 Tereske, Kossuth út 84. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 129-1/2017/T , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Tereskei Zöld Udvar Óvoda címére történő megküldésével (2652 Tereske, Kossuth út 84. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 129-1/2017/T, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

és

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a fenntartó és az óvodavezető bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Tereske Polgármesteri Hivatal Hirdetőtáblája - 2017. március 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. március 7.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.