Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ - Pásztó

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ
Művelődési Központ

Művelődésszervező

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3060 Pásztó, Deák Ferenc utca 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény közművelődési és kulturális tevékenységének aktív kezdeményezője, közreműködője. Kapcsolatot tart a civil szervezetekkel. Támogatja az érdeklődő lakosok formális és informális szervezeteinek létrehozását, működését. Rendezvények, programok lebonyolításban vesz részt. Az állami és helyi ünnepek programjainak megvalósításában részt vesz.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) . az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, művelődésszervező,

        A művelődésszervezés széles körű ismerete - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikációs készség, szervezőkészség, kreativitás, pontos munkavégzés, csapatmunka

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Iskolai végzettséget és képesítést igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, részletes fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/32/463-361 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ - Pásztó címére történő megküldésével (3060 Pásztó, Nagymező út 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 175/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Művelődésszervező.         Postai úton, a pályázatnak a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ - Pásztó címére történő megküldésével (3060 Pásztó, Nagymező út 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 175/2016, valamint a munkakör megnevezését: Művelődésszervező.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Határidőben benyújtott pályázatnak azt kell tekinteni, amely legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napján 16 óráig a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központba beérkezett. A beérkezett pályázatokról azok áttekintése után és annak érvényessége esetén a munkáltató dönt a nyertes pályázó személyéről. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a munkáltató fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.paszto.hu - 2016. november 21.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.