Széchenyi István Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Növénytudományi Tanszék

TANSZÉKI MÉRNÖK

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017. 02. 01 - 2018. 12. 31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9200 Mosonmagyaróvár, Vár 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az oktatást közvetlenül segítő tevékenységet közvetlen munkahelyi vezetőjének irányításával, de önállóan látja el; részt vesz az oktatás feltételeinek (labor, műhely, hardver, szoftver stb.) megteremtésében, üzemeltetésében, karbantartásában és fejlesztésében. "Részvétel a SZE-MÉK Növénytudományi Tanszék oktató-kutató munkájában. Feladatok: - részvétel a Növénytudományi Tanszék növénybiológiai laboratóriumában a SABANA – „Sustainable Algae Biorefinery for Agriculture aNd Aquaculture” (pályázati azonosító:H2020-BG-2016-2017, No.: 727874) kutatási programban, - laboratóriumi és üvegházi algaszaporítási kísérletek előkészítése, beállítása, kiértékelése, - közreműködés a biostimuláns vizsgálatokhoz szükséges alga biomassza előállításában, - növényi hormon biotesztek elvégzése.   "

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, (BA, BsC vagy osztatlan képzés) agrármérnök,

        Laboratóriumi munkák elvégzésében való jártasság.

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fénykép (4*4 cm vagy hasonló méretű ); motivációs levél, szakmai önéletrajz; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; az iskolai végzettséget, szakképzettséget, stb. tanúsító okiratok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével (9026 Győr, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 204/2016 , valamint a munkakör megnevezését: TANSZÉKI MÉRNÖK.         Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével (9026 Győr, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 204/2016, valamint a munkakör megnevezését: TANSZÉKI MÉRNÖK.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a szervezeti egység vezetője rangsorolja; javaslattétel a munkáltatói jogkör gyakorlójának; döntés a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        egyetemi honlap 2017.01.02-2017.01.27

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://uni.sze.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.