XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata

portás-felvonókezelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1161 Budapest, Hősök tere 1-9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény telephelyein portaszolgálat, illetve felvonókezelői feladatok ellátása műszakos munkarendben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        magyar állampolgárság, orvosi alkalmasság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        hasonló munkakörben szerzett tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, iskolai végzettség másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a •••••••••• -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10/02/20161229/244 , valamint a munkakör megnevezését: portás-felvonókezelő.         Postai úton, a pályázatnak a XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata címére történő megküldésével (1163 Budapest, Tekla u. 2/C. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10/02/20161229/244, valamint a munkakör megnevezését: portás-felvonókezelő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Elektronikus úton allas@szakrendelo16.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A tárgyban kérem megjelölni "portás"

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 2.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.