Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár

Hangtechnikus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4440 Tiszavasvári, Szabadság 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Hangtechnikai eszközök beállítása, kezelése, munkatársakkal szoros együttműködés, rendezvényeken a hangtechnika teljes körű üzemeltetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, Hang-, fénytechnikai ismeretek,

        B kategóriás jogosítvány,

        Gyakorlott szintű informatikai rendszerismeret

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Audiovizuális eszközök ismerete - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Szakmai területen szerzett tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű problémamegoldó, kommunikációs képesség, precizitás, önállóság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Fényképes önéletrajz

        Motivációs levél

        végzettséget igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Szabadság 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016/310 , valamint a munkakör megnevezését: Hangtechnikus .         Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016/310, valamint a munkakör megnevezését: Hangtechnikus .

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Tiszavasvári Város Önkormányzata Honlap - 2016. december 2.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tiszavasvari.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. december 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.